Civil szervezetek pályázata Hozzáadva: 2015-05-03

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésében jóváhagyott CIVIL KERETRE (5.110.000 forintos keretösszegre) PÁLYÁZATOT ÍR KI.

Pályázat célja:     A településen működő civil szervezetek, sportkörök, önszerveződő csoportok támogatása.

Pályázók köre:     Kondoroson tevékenységet végző civil szervezetek, alapítványok, egyesületek.
 
Nem pályázhatnak:     Azok a szervezetek, akik korábbi elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget.


Pályázati feltételek: Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról)

 

A kapott támogatás elszámolásának feltételei:
-    a szervezet nevére kiállított 2015. évi záradékolt számla másolata (a számlára felvezetve a támogatási szerződés száma, illetve hogy a támogatás elszámolására felhasználva) max. 1 oldal.
-    szakmai beszámoló a szervezet 2015. évi tevékenységéről, illetve pénzügyi elszámolás keretében, hogy a kapott támogatás mire került felhasználásra
                                
A pályázók közül előnyt élveznek azok, akiknek tevékenysége:

-    közhasznú,
-    a szabadidő helyes eltöltésére irányul,
-    minél nagyobb számú résztvevőt mozgósít,
-    a település hírnevét öregbíti,
-    több civilszervezet együttműködésével valósul meg.
    

A pályázatok benyújtásának határideje és helye:   2015. május 15. 12 óra

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály
Pénzügyi osztályvezető részére
Kondoros, Hősök tere 4-5.,  

A pályázatot 1 eredeti példányban, papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtani.


A borítékra rá kell vezetni:
- a pályázó szervezet nevét, címét, és
- „Civil szervezetek pályázata 2015” feliratot


A pályázat benyújtásához szükséges adatlap, nyilatkozat és közzétételi kérelem nyomtatvány a Kondoros.hu oldalról letölthető:

http://kondoros.hu/

A Civil Keretre beérkezett pályázatokról alapítványok esetén a képviselő-testület, egyéb önszerveződő közösségek esetén a Civilekért Bizottság dönt a pályázati benyújtási határidőt követő 8 napon belül.