Folytatjuk a szilárd burkolatú utak felújítását! Hozzáadva: 2021-09-02

Nagy örömmel értesültünk róla, hogy az idei év áprilisában, a Magyar Falu Program keretében, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása címmel megjelent kiírásra benyújtott pályázatunk eredményeként, bruttó 275 millió forint összegű támogatást sikerült elnyernünk útfelújításra.
A nyertes pályázatnak köszönhetően elsőízben, a tavalyi év őszén, szintén a Magyar Falu Program keretében elkészült Kölcsey utca szakaszos burkolat felújítását tudjuk folytatni, másodízben pedig az Iskola utca repedezett, összetört, erősen kátyúkkal borított, aszfalt felülettel még nem rendelkező, beton burkolatú szakaszai újulnak meg.
A tervezett felújítás összesen ️3989 m2 burkolatfelületen és 708 m hosszúságban valósul meg, mely eredményeként, így már mindkét utcában jó minőségű egybefüggő aszfaltburkolaton közlekedhetünk.
A kivitelező kiválasztása jelenleg folyamatban van. A vállalkozási szerződés megkötését követően, reményeink szerint heteken belül be is fejeződhet az aszfaltozás.
Végezetül köszönettel tartozunk Magyarország Kormányának a pályázati lehetőségért, valamint Herczeg Tamás képviselő úrnak a támogatásáért.