Tisztelt Emlékezők! Hozzáadva: 2021-08-20

A mai nap, augusztus 20-a, a magyarság „legősibb nemzeti ünnepe”. E napon államalapításunkat, Szent István királyunkat, nemzet-megmaradásunkat és az életet jelentő „Új kenyeret” is ünnepeljük. Az új kenyeret, mely az élet táplálója, melyben benne foglaltatik az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az összefogás, az együttműködés ereje, az élet körforgása.  
Ma, állami ünnepünkön, hálával emlékezünk államalapító királyunkra. Tisztelgünk a magyar történelem neves és ismeretlen hősei előtt, akik nagy tettekkel vagy éppen hétköznapi, de hűséges, kitartó munkával járultak hozzá hazánk, nemzetünk fennmaradásához, jólétéhez.
Ma Magyarország a születésnapját ünnepli. Ez nap a mi ünnepünk. Minden magyaré. A miénk, mert a mi őseinknek köszönhetjük az országunkat.
Kedves Polgártársaim! Nemzetünk születésnapján kívánok Önöknek békét, bőséget, hitben, szeretetben megélt szép jövőt! Vigyázzanak Magukra! Vigyázzunk Egymásra!