Az önkormányzati képviselői tiszteletdíjak ideiglenesen a vírus elleni védekezési alapba kerülnek át Hozzáadva: 2020-05-05

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII.t örvény 46.9 (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Így a humánjárvány miatti korlátozások értelmében jelenleg sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem üléseznek. Ezért 2020. május 1.-i hatálybalépéssel, az önkormányzati képviselőknek, valamint a bizottsági tagoknak járó, önkormányzati rendeletben rögzített és havi rendszereséggel folyósított tiszteletdíjak kifizetésének felfüggesztéséről született döntés a veszélyhelyzet fennállásának időszakára.
A rendelet módosítás értelmében ki nem fizetett tiszteletdíjakat, a helyi koronavírus elleni védekezési alapba csoportosítjuk át.
Ez a jelenlegi helyzet mindenki számára nehéz és sok lemondással jár, ezért csak úgy kerekedhetünk felül a járványhelyzet okozta, mind az ország gazdaságát, mind a magyar embereket sújtó nehézségeken, ha összefogunk, ha közösen viseljük a terheket és szolidárisak vagyunk egymáshoz.