Megújul a Város főutcája is! Hozzáadva: 2018-02-08

Önkormányzatunk 2017. évben pályázatot nyújtott be „Belterületi útfelújítás Kondoroson” címen a 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti pályázati felhívásra. A pozitív döntésnek köszönhetően Kondoros főutcájának, a Hősök utcának két legrosszabb állapotban lévő szakaszán teljes burkolatcsere történik.  
A beruházási összköltség: 17.647.059.- Ft
A támogatási intenzitás: 85%
Az önerő mértéke: 2.647.059.- Ft (15%).
 
Városunk legforgalmasabb és a Kondorosiak által leginkább igénybe vett utcája a Hősök utca. Az útburkolat állapotát, a helyben lakóknak talán nem is kell bemutatnunk. A burkolat repedezett, hiányos, kátyúkkal borított és állaga sajnos évről-évre egyre romlik.
Azonban a nyertes projekt keretében felújításra kerül a Hősök utca 2069 hrsz.-ú szakasza, mely az Iskola utcától az Endrődi útig (Evangélikus Templomig), továbbá a Hősök utca 2003 hrsz.-ú szakasza, mely a Wesselényi utcától (Posta) az Aradi útig tart. A felújítandó burkolat hossza összesen: 380 méter. A kivitelezés során a meglévő kopóréteg visszamarásra kerül, a burkolat alap pedig szükség szerint cserélve lesz. A kiemelt szegélysort azokon a szakaszokon ahol tönkrement, szintén cserélni szükséges. A felújított út mind magassági-, mind vízszintes vonalvezetésben követi a meglévő burkolat vonalvezetését.
Önkormányzatunk célja a Hősök utca rekonstrukciójával, elsősorban az utat napi szinten használó kondorosi polgárok, valamint az átmenő forgalom és a Kondorosi Csárdához ellátogató turisták részére a biztonságos és zavartalan közlekedés  biztosítása.