Becsengettek a Petőfi István Általános Iskolába, kezdetét vette a 2017/2018-as tanév Hozzáadva: 2017-09-04

2017. augusztus 31-én, verőfényes csütörtök délután szélesre tárta kapuit Kondoros általános iskolája, ahol ünnepélyes tanévnyitóra gyülekeztek a diákok és szülők egyaránt. Az ünnepélyes megnyitón Laurinyeczné Trnyík Judit, a tanintézmény igazgatója köszöntötte a jelenlevőket.
Az idén egy különleges esemény tette ünnepélyesebbé iskolánk tanévnyitó ünnepségét. Tímár Jánosné Szmola Katalin és Mravík Mihály azon szerencsések közé tartoznak, akik 65 éve vehették át tanítói diplomájukat, így sor kerülhetett arra, hogy vasdiploma formájában ismerjék el munkásságukat.
Tímár Jánosné Kata néni 1974-től 1991-ig, nyugdíjba vonulásáig a Kondorosi Petőfi István Általános Iskolában tanított matematikát és kémiát. Négy évtizednyi munkássága alatt a kondorosiak nemzedékeit tanította. Nehéz és tiszteletreméltó pályát választott, ahol mindennap meg kellett felelni az elvárásoknak, elsősorban a maga által felállított mércének, másodsorban a gyermekek, szülők, pedagógusok elvásásainak. Nyugdíjasként hosszú éveken át a diákotthonban diákotthoni nevelőként, csoportvezetőként tevékenykedett. A kondorosi iskolában töltött évtizedek alatt szaktanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként is segítette a mindennapi oktató-nevelő munkát. Szakmailag jól képzett nevelő, óráit gondosan megtervezte. Sok alkalommal tartott bemutató órát kollégáinak, illetve környező településekről érkező pedagógusoknak. Pályafutása során sok alkalommal vett részt továbbképzéseken, ahol igyekezett új módszertani ismereteket elsajátítani és azt alkalmazni a tanítás során. Munkatársaival, tanítványaival szemben mindig határozott, következetes volt. A szülők körében tiszteletet és megbecsülést vívott ki maga iránt. Településünkön a mai napig köztiszteletnek örvend. Osztályfőnökként szervezte közösségének mindennapjait, számos kirándulás, tábor emléke őrzi e tevékenységének emlékét.
Mravík Mihály 1956-tól 1991-ig, nyugdíjba vonulásáig a kondorosi iskola matematika és fizika tanára volt majd óraadóként 1995-ig fizikát tanított. A Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerzett diplomát 1952-ben matematika, fizika szakon. Tanítására jellemző volt a fizika tantárgy szeretete, szakmai szempontból pedig a kiváló felkészültség. Óráira alaposan, precízen készült fel, azokat változatosan, módszeresen, eredményesen vezette. Szakmailag folyamatosan képezte magát, nyári egyetemek, országos tanácskozások, komplex továbbképzések. Szaktanácsadóként szerzett tapasztalatait megosztotta iskolánk matematika, fizika szakos munkaközösségével és bemutató órákat is tartott. 1972-től nyugdíjba vonulásáig vezető szakfelügyelőként tevékenykedett a megyében. Országos szakmai elismerései: Mikola Sándor fizika valamint Beke Manó matematika díjak. Iskolájában 17 évig választott szakszervezeti vezető is volt. Évtizedeken keresztül kézilabda edzőként is tevékenykedett. Nyugdíjas éveink a kezdetén 1991-ben a GM Alapítvány a tehetségekért alapítója lett. A kondorosi közéletben is ismert volt a munkássága, köztéri szobrok, emléktáblák, a II. világháborúban elesett kondorosi hősök és áldozatainak összeírásai tanúskodnak erről. Méltán kapta meg 2004-ben Kondoros Nagyközség díszpolgára címet. Kötelességtudata, szorgalma példamutató. Kollégái és a város lakossága körében a mai napig köztisztelet övezi.
A tanévnyitó keretében igazgató asszony Krizsán Lászlónét és Bagyin Mihálynét is köszöntötte nyugdíjba vonulása alkalmából.
Az ünnepelt pedagógusaink hosszú évtizedeken keresztül oktatták és nevelték kitartóan és tiszta szívből a kondorosi fiatalokat, gyermekeket, melyért hálával tartozunk és ezúton köszönjük az áldozatos munkájukat. A nyugdíjas pedagógusainknak további jó egészséget és családjuk körében eltöltött boldog éveket, a diákoknak pedig sikeres új tanévet kívánunk a későbbi érvényesülésükhöz szükséges új ismeretek és készségek felfedezése, elsajátítása során.

További képek a galériában megtekinthetőek:

http://ribarszkipeter.hu/index.php?route=public/gallery&gallery_id=157