Konzorciumi ülés a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért" című projekt kapcsán Hozzáadva: 2016-04-14

A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” elnevezésű (DAOP-5.2.1/D-2008-0002) projekt megvalósítására létrejött konzorcium 2016. április 6-án konzorciumi ülést tartott.

A pályázat 2007. évben került benyújtásra, majd a támogatói döntést követően 2009. 02. 23-án került aláírásra a Támogatási Szerződés. A Támogatásban részesített projekt megvalósításban részt vevő 16 település önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást írt alá, Kondoros Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető.
A megállapodásban foglaltak a konzorciumi partnerek számára jogokat és kötelezettségeket ír elő, így most, a projekt fizikai zárását követően, a pénzügyi zárást megelőzően összehívott konzorciumi ülésen a tagok tájékoztatást kaptak a fizikai megvalósulásról, a projekt elszámolásáról és szükséges további teendőkről, jogokról és kötelezettségekről.
A program igen komplex volt mind szakmailag, mind pénzügyileg, jelentős területet és jelentős számú szereplőt fogott össze, és időben igen jelentősen elhúzódott. Ennek következtében kiemelkedő mennyiségű munka hárult a projektben résztvevő szakemberekre és a partner önkormányzatok munkatársaira.

A fejlesztés számok tükrében:
- 16 önkormányzat,
- 35 db közbeszerzési eljárás,
- több mint 40 db vállalkozási szerződés és több mint 70 szerződésmódosítás,
- 113 db kifizetési kérelem,
- 64 db műszaki változás-bejelentés,
- 16 db Támogatási Szerződés módosítás,
- 11 kivitelező cég,
- 11 szolgáltató szervezet.

A projekt egyedisége és újszerűsége abban áll, hogy Európai Uniós szemléletű részvízgyűjtőnyi területek léptékében gondolkodva, összesen mintegy 12 belvízvédelmi öblözetben, egymással befogadói kapcsolatban álló belvízrendszerekben, 16 település jutott megfelelő vízrendezési művekhez. A program keretében az érintett településeken több mint 93 km csapadékvíz csatorna (nyílt és zárt), valamint többek közt záportározó valósult meg.

 

A Konzorcium a fejlesztés finanszírozására 1 852 289 192.-Ft támogatást nyert, mely összeget később módosítottak 2 149 758 267.-Ft-ra. A beruházás költségeinek saját forrás kiegészítésére az önkormányzatok összesen: 197 842 050.-Ft összegű NFM-önerő támogatást, valamint 180 434 941.-Ft BM-önerő támogatást nyertek.

A  keretében megvalósult munkák és beszerzések a megye 16 településén keletkező belvíz öblözeti fő- és gyűjtő csatornáinak befogadóig történő elvezetését, szükség esetén szivattyús beemelését teszik lehetővé.