Állami kitüntetésben részesült Kondoros város leköszönő jegyzője Hozzáadva: 2017-03-23

40 évi, közszolgálati pályáján nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozta Pintér Sándor belügyminiszter Zsindely Ferencnének, a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének. Az elismerést 2017. március 16-án Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár adta át ünnepélyes keretek között a nyugállományba vonuló vezetőnek.
Zsindely Ferencné 1977. július 1-től 1993. március 31-ig igazgatási előadóként, majd igazgatási csoportvezetőként dolgozott a Kondoros Nagyközségi Tanács VB. Szakigazgatási Szervénél, valamint Kondoros Nagyközség Önkormányzatnál. 1986-ban igazgatásszervezői diplomát szerzett az Államigazgatási Főiskolán. 1993. április 1. óta a település jegyzője, 2008. január 1. óta Kondoros-Kardos település körjegyzője majd a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.
Az elmúlt 40 év alatt az önkormányzati igazgatás több területén is bizonyította szakmai rátermettségét, elhivatottságát a köz érdekében végzett tevékenység iránt. Munkájával és szaktudásával évtizedek óta az önkormányzat és a mindenkori képviselő-testület szabályszerű és hatékony működését szolgálja. A testületi ülések szakmai anyagának, előterjesztéseinek előkészítéseivel, a bizottsági ülések koordinálásával segítette a helyi döntések megszületését, majd végrehajtását.
Megfontolt és megalapozott véleményalkotásával, a jogszabályoknak megfelelő pontos munkavégzésével kollégái és a település lakóinak körében is tekintélyt szerzett magának.

Kondoros Város Önkormányzata és Intézményei nevében ezúton kívánunk jegyző asszonynak jó egészséget és családja körében eltöltött boldog nyugdíjas éveket.