Gyémántdiploma átadás a tanévnyitó ünnepség keretében Hozzáadva: 2016-09-01

Tanévnyitó ünnepséggel vette kezdetét a Kondorosi Petőfi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium 2016/17-es tanéve.
Az idén egy különleges esemény tette ünnepélyesebbé iskolánk tanévnyitó ünnepségét. Mravík Mihályné Gémes Erzsébet és Tímár Jánosné Szmola Katalin - azon szerencsések közé tartoznak, akik 60 éve vehették át tanítói diplomájukat a Szegedi Pedagógiai Főiskolán, így sor kerülhetett arra, hogy gyémántdiploma formájában ismerjék el munkásságukat.

Mravík Mihályné Erzsike néni 1955. július 1-jétől 1990. december 31-ig nyugdíjba vonulásáig Kondoroson tanított.
Munkájára a precizitás, aprólékosság, határozottság és a lelkiismeretesség volt a jellemző. Óráira felkészült, tanulóinak figyelmét lekötötte, változatos, sokszínű módszereket alkalmazott. Szívesen vállalt bemutató tanítást, ahol nemcsak kollégái, hanem a környező települések pedagógusai is meggyőződhettek szakmai igényességéről, felkészültségéről, a szakma iránti szeretetéről, elhivatottságáról. Rendszeresen fogadta az intézményünkbe gyakorlatra érkező tanárjelölteket, akik irányítása mellett nagyon sokat tanultak a mindennapi pedagógusi tevékenységből. Folyamatosan képezte magát, részt vett szakmai továbbképzéseken. Tanítványai, kollégái szerették, tanítványai szülei megbecsülték, tisztelettel beszéltek munkásságáról. Településünkön a mai napig köztiszteletnek örvend, mivel sokat tett a közösségért.
 

Tímár Jánosné Kata néni 1974-től 1991-ig, nyugdíjba vonulásáig a Kondorosi Petőfi István Általános Iskolában tanított matematikát és kémiát. Nyugdíjasként hosszú éveken át a diákotthonban diákotthoni nevelőként, csoportvezetőként tevékenykedett. A kondorosi iskolában töltött évtizedek alatt szaktanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként is segítette a mindennapi oktató-nevelő munkát.Szakmailag jól képzett nevelő, óráit gondosan megtervezte. Sok alkalommal tartott bemutató órát kollégáinak, illetve környező településekről érkező pedagógusoknak. Pályafutása során sok alkalommal vett részt továbbképzéseken, ahol igyekezett új módszertani ismereteket elsajátítani és azt alkalmazni a tanítás során. Munkatársaival, tanítványaival szemben mindig határozott, következetes volt. A szülők körében tiszteletet és megbecsülést vívott ki maga iránt. Településünkön a mai napig köztiszteletnek örvend. Osztályfőnökként szervezte közösségének mindennapjait, számos kirándulás, tábor emléke őrzi e tevékenységének emlékét.

A tanévnyitó ünnepségen készült videófelvétel az alábbi linken megtekinthető:

http://ribarszkipeter.hu/index.php?route=public/video&video_id=72